Fundacja Rozwoju Sztuki Tańca

Niepubliczna Szkoła Sztuki Tańca

Szkoła baletowa

Dziecięce Studio Baletowe

Uczymy od najmłodszych lat

Projekty, spektakle

Projekty artystyczne i edukacyjne

Fundacja Rozwoju Sztuki Tańca powstała w 2016 r. w odpowiedzi na potrzebę rozwoju sztuki tańca oraz profesjonalnej edukacji tanecznej i artystycznej dzieci i młodzieży w regionie północno-wschodniej Polski, pozbawionej do tej pory instytucji profesjonalnego kształcenia kadr tańca. Fundacja założyła i prowadzi Niepubliczną Szkołę Sztuki Tańca w Białymstoku. Jest to jedyna w regionie dziewięcioletnia szkoła artystyczna, która przygotowuje uczniów do uzyskania dyplomu zawodowego tancerza. Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej. Organem współfinansującym oraz nadzorującym działalność szkoły jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Przy fundacji funkcjonuje również Dziecięce Studio Baletowe realizujące edukację taneczną dla najmłodszych. Fundacja od początku funkcjonowania jest inicjatorem i realizatorem projektów artystycznych i edukacyjnych w zakresie tańca kooperując z wieloma podmiotami zarówno najważniejszymi w regionie podmiotami z sektora kultury, organizacjami pozarządowymi, jednostkami oświatowymi jak i władzami samorządowymi.

Karolina Garbacik

Fundator

PARTNERZY

has been added to the cart. View Cart
Skip to content