Zapraszamy do udziału w konkursie otwartym (open call) w ramach projektu "Latająca Akademia Tańca"

Celem konkursu jest wybór trzech ofert realizacji warsztatów tanecznych w ramach projektu “Latająca Akademia Tańca” realizowanych przez organizacje pozarządowe w środowiskach wykluczonych.

Zgłaszane oferty mogą dotyczyć wszelkiego rodzaju wykluczeń, w tym geograficznych, osób w trudnej sytuacji życiowej oraz osób z niepełnosprawnościami. Warsztaty mogą być realizowane w każdym stylu i formie zaproponowanej przez oferenta.

Projekt zakłada realizację cyklu warsztatów rozłożonych w czasie, których efektem będzie rozwinięcie umiejętności w zakresie tańca oraz prezentacja - pokaz artystyczny w środowisku lokalnym.

 

Terminy:

  • 08 - 30.11.2023 r. - realizacje Ofert w ramach “Latającej Akademii Tańca” zgodnie z harmonogramem rozpisanym przez Laureatów konkursu we wnioskach.

Zgłoszenia do konkursu dokonywane są pomocą formularza internetowego w terminie do 06.08.2023 r do godz. 23:59 (liczy się data i godzina wpływu aplikacji).

Ogłoszenie wyników nastąpi dnia 12.08.2023 r.

 

Organizator zapewni każdemu Laureatowi środki finansowe w wysokości 6500 zł brutto na pokrycie następujących kosztów organizacji zgodnez Regulaminem:

REGULAMIN

ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1 Formularz zgłoszeniowy do wglądu - Latająca Akademia Tańca

 

WYNIKI

Protokół z posiedzenia komisji - Latająca Akademia Tańca

Zadanie finansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Przestrzenie Sztuki, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca oraz Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego

Nazwa zadania: Przestrzenie Sztuki Białystok
Dofinansowanie: 600.000 zł
Całkowita wartość: 720.000 zł

has been added to the cart. View Cart
Skip to content