Zapraszamy do udziału w konkursie otwartym (open call) na poprowadzenie warsztatu w zakresie krótkoterminowych projektów o charakterze edukacyjnym - pn. "Komunikacja pedagoga tańca z dzieckiem i rodzicem"

Celem konkursu jest wybór jednej koncepcji warsztatu - Komunikacja pedagoga tańca z dzieckiem i rodzicem.

Celem warsztatu jest rozwój lokalnego środowiska tańca, w tym pedagogów i instruktorów tańca w zakresie komunikacji oraz wyposażenia pedagoga  w narzędzia komunikacyjne sprzyjające rozwojowi ucznia oraz współpracy z rodzicami.

Konkurs adresowany jest do pełnoletnich, artystów tańca, twórców i pedagogów  posiadających polskie obywatelstwo.

Terminy projektu

  • 2o.11.2023 r. do godz. 23:59 - termin składania aplikacji (liczy się data i godzina wpływu aplikacji),
  • 26.11.2023 r. - ogłoszenie wyników konkursu,
  • 2-3.12.2023 r.  - realizacja warsztatów

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

REGULAMIN

ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1 - Opis warsztatów specjalistycznych dla instruktorów tańca Komunikacja pedagoga tańca z dzieckiem i rodzicem .docx

WYNIKI 

Zadanie finansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Przestrzenie Sztuki, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca oraz Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego

Nazwa zadania: Przestrzenie Sztuki Białystok
Dofinansowanie: 600.000 zł
Całkowita wartość: 720.000 zł

has been added to the cart. View Cart
Skip to content