KONKURS OTWARTY NA REALIZACJĘ PROJEKTU „TANIEC! NA ZDROWIE!"

 

Zapraszamy do udziału w konkursie otwartym (open call) na realizację zajęć obejmujących zagadnienia związane z dbaniem o ogólny dobrostan ciała i/lub zdrowie psychiczne.

 

Informacje o projekcie

  • Projekt „Taniec! Na zdrowie!” jest krótkoterminowym projektem prozdrowotnym, na który składają się 2 zajęcia dla tancerzy (w tym studentów i absolwentów szkół artystycznych) obejmujących zagadnienia związane z dbaniem o ogólny dobrostan ciała i/lub zdrowie psychiczne.
  • Celem konkursu jest wyłonienie 1 oferty zajęć obejmujących dwa spotkania z uczestnikami, każde 1,5 godziny, w siedzibie Fundacji Rozwoju Sztuki Tańca w Białymstoku. 
  • Konkurs adresowany jest do pełnoletnich instruktorów, pedagogów, specjalistów będących polskimi rezydentami podatkowymi, chętnych do realizacji Projektu.

Harmonogram

  • 30.06.2024 r. - ogłoszenie konkursu na realizację Projektu,
  • 21.07.2024 r. do godz. 23:59 - termin składania aplikacji (liczy się data i godzina wpływu aplikacji),
  • 29.07.2024 r. - ogłoszenie wyników konkursu,
  • 01-31.10.2024 r.  - realizacja Projektu.

Dokładne terminy realizacji działań zostaną ustalone z Laureatem po ogłoszeniu wyników konkursu.

Zgłoszenia

Zgłoszenia przyjmowane będą wyłącznie za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego poniżej

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Program Przestrzenie Sztuki – Taniec jest finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, realizowany przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca

has been added to the cart. View Cart
Skip to content