Zapraszamy do udziału w konkursie otwartym (open call) na poprowadzenie jednego z  warsztatów specjalistycznych dla instruktorów tańca w Białymstoku - Narzędzia pracy choreografa z zespołem tanecznym

Celem konkursu jest wybór jednej koncepcji warsztatu "Narzędzia pracy choreografa z zespołem tanecznym " realizowanej w ramach specjalistycznych warsztatów skierowanych do zawodowych tancerzy oraz instruktorów tańca.

 

Terminy projektu

  • 27.09 - 30.11.2023 r. - realizacja II i III tury warsztatów

Warsztaty zostaną przeprowadzone w przestrzeniach Operatora w terminach ustalonych z laureatami po ogłoszeniu wyników konkursu.

Zgłoszenia do konkursu dokonuje się za pomocą formularza internetowego w terminie do 14.09.2023 r.  do godz. 23:59 (liczy się data i godzina wpływu aplikacji).

Ogłoszenie wyników nastąpi dnia 20.09.2023

 

FORMULARZE ZGŁOSZENIOWE

Narzędzia pracy choreografa z zespołem tanecznym - formularz zgłoszeniowy

REGULAMIN

ZAŁĄCZNIKI

Zadanie finansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Przestrzenie Sztuki, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca oraz Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego

Nazwa zadania: Przestrzenie Sztuki Białystok
Dofinansowanie: 600.000 zł
Całkowita wartość: 720.000 zł

has been added to the cart. View Cart
Skip to content