KONKURS OTWARTY NA REALIZACJĘ DŁUGOTERMINOWEGO PROJEKTU EDUKACYJNEGO
„WIĘCEJ NIŻ TAŃCZĄCE PARABOLE”

Zapraszamy do udziału w konkursie otwartym (open call) na edukatorów w projekcie "Więcej niż tańczące parabole"

Informacje o projekcie

  • Projekt „Więcej niż Tańczące Parabole” jest długoterminowym projektem edukacyjnym realizowanym i rozwijanym w różnorodnych odsłonach i formach współpracy od 2010 roku.
  • Celem projektu jest wspieranie rozwoju świadomych odbiorców tańca. W ramach projektu uczniowie szkół średnich w Sejnach i Olecku zostaną zaangażowani do coraz głębszego eksplorowania tańca poprzez udział w spotkaniach z artystami tańca, doświadczaniu tańca oraz uczestniczeniu w wydarzeniach tanecznych.
  • Partnerami projektu są: Ośrodek „Pogranicze- sztuk, kultur, narodów” w Sejnach, Regionalny Ośrodek Kultury w Olecku „Mazury Garbate” oraz wybrane szkoły średnie.
  • Do realizacji działań projektowych zaangażowani zostaną edukatorzy (instruktorzy, pedagodzy, choreografowie, tancerze).
  • Celem konkursu jest wybór dwóch edukatorów, którzy przeprowadzą działania edukacyjne w ramach projektu, w przestrzeniach Partnerów Projektu t.j. w Sejnach i Olecku (jeden Edukator na jedno miasto).
  • Konkurs adresowany jest do pełnoletnich instruktorów, pedagogów, choreografów, tancerzy będących polskimi rezydentami podatkowymi,

Harmonogram

  • 30.06.2024 r. - ogłoszenie konkursu na realizację Projektu
  • 21.07. 2024 r. do godz. 23:59 - termin składania aplikacji (liczy się data i godzina wpływu aplikacji),
  • 29.07.2024 r. - ogłoszenie wyników konkursu,
  • 01.09-17.11.2024 r.  - realizacja Projektu w Sejnach i Olecku (2 Edukatorów wybranych w konkursie)

Dokładne terminy realizacji działań zostaną ustalone z Laureatami po ogłoszeniu wyników konkursu.

Zgłoszenia

Zgłoszenia przyjmowane będą wyłącznie za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego poniżej

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Program Przestrzenie Sztuki – Taniec jest finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, realizowany przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca

has been added to the cart. View Cart
Skip to content