KONKURS OTWARTY NA 2 PREMIERY SPEKTAKLI KAMERALNYCH

Zapraszamy do udziału w konkursie otwartym (open call) na „Dwie premiery kameralne (krótkometrażowe) ujęte w jednym wieczorze (double bill)”

Informacje o projekcie

 • Celem projektu „Dwie premiery kameralne (krótkometrażowe) ujęte w jednym wieczorze (double bill)” jest rozszerzenie możliwości pracy i współpracy tancerzom różnych dziedzin i stylów, tworzeniu nowych kolektywów lub pogłębianiu już rozpoczętej współpracy.
 • Celem konkursu jest wyłonienie dwóch koncepcji kameralnych (krótkometrażowych) spektakli, które zostaną następnie wyprodukowane w ramach Programu Przestrzenie Sztuki Taniec 2024-2025.
 • Spektakle mogą być realizowane w każdej technice i stylu, w tym street dance, taniec tradycyjny, taniec klasyczny, taniec współczesny, taniec ludowy i charakterystyczny itd.
 • Zakłada się stworzenie dwóch krótkich form, których premiera odbędzie się jednego wieczoru na
  scenie Kina Forum Białostockiego Ośrodka Kultury w dniu 6.11.2024 r.
 • Projekt dedykowany jest artystom- choreografom posiadającym różnorodne doświadczenie
  zawodowe, w tym studentom i absolwentom szkół i uczelni artystycznych.
 • Przez kameralny (krótkometrażowy) spektakl taneczny Organizator rozumie spektakl angażujący
  maksymalnie 3 wykonawców scenicznych, trwający od 15 do 30 minut.

Harmonogram

 • 28.08.2024 r. - ogłoszenie open call na “Dwie premiery kameralne (krótkometrażowe) ujęte w jednym
  wieczorze (double bill)”,
 • 19.07.2024 r. do godz. 23:59 - termin składania aplikacji (liczy się data i godzina wpływu aplikacji),
 • 27.07.2024 r. - ogłoszenie wyników konkursu,
 • 01.10 - 03.11.2024 r.- próby taneczne w przestrzeniach FRST
 • 4-6.11.1024 r. - próby na scenie Kina Forum BOK
 • 6.11.2024 r. - premiera 2 kameralnych form na scenie Kina Forum BOK,

Terminy dostępu do sceny BOK oraz premiery spektaklu nie podlegają negocjacjom.

Zgłoszenia

Zgłoszenia przyjmowane będą wyłącznie za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego poniżej

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Program Przestrzenie Sztuki – Taniec jest finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, realizowany przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca

has been added to the cart. View Cart
Skip to content