KONKURS OTWARTY NA PREZENTACJE SPEKTAKLI NIEZALEŻNYCH ARTYSTÓW TAŃCA

Zapraszamy do udziału w konkursie otwartym (open call) na „Prezentacje spektakli niezależnych artystów tańca” w Białostockim Teatrze Lalek.

Informacje o projekcie

  • Celem projektu jest promocja oraz eksploatacja wysokiej jakości spektakli tanecznych polskiej produkcji oraz budowanie publiczności dla tańca współczesnego. Dlatego priorytetowo będą brane pod uwagę spektakle cechujące się przystępnością dla widza. Mile widziane będą również spektakle dla dzieci i młodzieży.
  • Celem konkursu jest wyłonienie dwóch spektakli niezależnych polskich artystów, które następnie zostaną zaprezentowane w ramach Programu Przestrzenie Sztuki- Taniec Edycja 2024-2025 na scenie Białostockiego Teatru Lalek
  • Do konkursu dopuszczone zostaną aplikacje składane przez Producentów:
    1. niezależnych pełnoletnich artystów działających w dziedzinie tańca indywidualnie – bez względu na formę prawną prowadzonej działalności, będących polskimi rezydentami podatkowymi,
    2. reprezentantów niezależnych zespołów złożonych z pełnoletnich artystów działających w dziedzinie tańca - bez względu na formę prawną prowadzonej działalności, będących polskimi rezydentami podatkowymi,
    3. organizacje pozarządowe prowadzące działalność artystyczną w dziedzinie tańca zarejestrowane w Polsce oraz reprezentujące spektakle niezależnych artystów będących polskimi rezydentami podatkowymi;
  • do konkursu powinny być zgłaszane Spektakle angażujące maksymalnie 5 Artystów-wykonawców, o czasie trwania nie krótszym niż 40 min, w których dominującą formą ekspresji jest taniec, powstałe nie wcześniej niż 1 stycznia 2022 roku,

Harmonogram

● 28.06.2024 r. – ogłoszenie open call na prezentacje spektakli,
● 19.07.2024 r. do godz. 23:59 – termin składania aplikacji (liczy się data i godzina wpływu aplikacji),
● 27.07.2023 r. – ogłoszenie wyników,
● 15.09.2024 r- prezentacja I spektaklu w BTL
● 21.10.2024 r. – prezentacja II spektaklu w BTL,

Terminy prezentacji spektakli nie podlegają negocjacjom.

Zgłoszenia

Zgłoszenia przyjmowane będą wyłącznie za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego poniżej

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Program Przestrzenie Sztuki – Taniec jest finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, realizowany przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca

has been added to the cart. View Cart
Skip to content