Zapraszamy do udziału w konkursie otwartym (open call) na poprowadzenie warsztatów specjalistycznych dla instruktorów tańca w Białymstoku, w zakresie krótkoterminowych projektów o charakterze edukacyjnym 

Projekt “Krótkoterminowe projekty o charakterze edukacyjnym” zakłada przeprowadzenie cyklu sześciu specjalistycznych warsztatów skierowanych do środowiska osób zawodowo związanych ze sztuką tańca. Każdy warsztat składać się będzie z dwóch 3-godzinnych spotkań.

Projekt jest odpowiedzią na potrzeby zgłoszone i zebrane podczas otwartych konsultacji środowiskowych, które zostały przeprowadzone przez Operatora w marcu 2023 r. Warsztaty dotyczyć będą następujących obszarów tematycznych:

  • Narzędzia pracy choreografa z zespołem tanecznym,
  • Metody pracy w choreografii,
  • Komunikacja pedagoga tańca z dzieckiem i rodzicem,
  • Narzędzia komunikacji i promocji dla tancerzy,
  • Koordynacja i świadomość ciała - warsztat pracy pedagoga tańca (prowadzący Wojciech Furman),
  • Techniki radzenia sobie z tremą w wystąpieniach publicznych (prowadząca Lidia Marcinkowska - Bartkowiak)

Dwa spośród sześciu warsztatów poprowadzą specjaliści zaproszeni przez Operatora, pozostałe cztery warsztaty poprowadzone zostaną przez ekspertów wyłonionych w otwartym konkursie ofert zgodnie z  regulaminem Konkursu.

Celem konkursu jest wybór czterech koncepcji warsztatów specjalistycznych skierowanych do zawodowych tancerzy oraz instruktorów tańca, o tematykach opisanych w Załączniku nr 1 do Regulaminu, które zostaną następnie przeprowadzone w ramach Programu Przestrzenie Sztuki Taniec 2023 w przestrzeniach Operatora w Białymstoku.

 

Terminy projektu

  • 12-13.08. 2023 r. - I tura warsztatów (Wojciech Furman, Lidia Marcinkowska-Bartkowiak)
  • 08-30.11.2023 r. - realizacja II i III tury warsztatów (4 prowadzących wybranych w konkursie)

Warsztaty zostaną przeprowadzone w przestrzeniach Operatora w terminach ustalonych z laureatami po ogłoszeniu wyników konkursu.

Zgłoszenia do konkursu dokonuje się za pomocą formularza internetowego w terminie do 09.08.2023 r.  do godz. 23:59 (liczy się data i godzina wpływu aplikacji).

Ogłoszenie wyników nastąpi dnia 15.08.2023

 

FORMULARZE ZGŁOSZENIOWE

Narzędzia pracy choreografa z zespołem tanecznym - formularz zgłoszeniowy

Metody pracy w choreografii - formularz zgłoszeniowy 

Komunikacja pedagoga tańca z dzieckiem i rodzicem - formularz zgłoszeniowy

Narzędzia komunikacji i promocji  dla tancerzy - formularz zgłoszeniowy

 

REGULAMIN

 

ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1 - Opisy poszczególnych warsztatów specjalistycznych dla instruktorów tańca.docx

Załącznik nr 2 - Formularz zgłoszeniowy do wglądu - Narzędzia pracy choreografa (Prowadzenie)

Załącznik nr 3 - Formularz zgłoszeniowy do wglądu - Metody pracy w choreografii (Prowadzenie)

Załącznik nr 4 - Formularz zgłoszeniowy do wglądu - Komunikacja pedagoga tańca z dzieckiem i rodzicem (Prowadzenie)

Załącznik nr 5 - Formularz zgłoszeniowy do wglądu - Narzędzia komunikacji i promocji dla tancerzy (Prowadzenie)

WYNIKI

Zadanie finansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Przestrzenie Sztuki, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca oraz Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego

Nazwa zadania: Przestrzenie Sztuki Białystok
Dofinansowanie: 600.000 zł
Całkowita wartość: 720.000 zł

has been added to the cart. View Cart
Skip to content