Przedłużamy nabór  w konkursie otwartym (open call) na przeprowadzenie zajęć w ramach krótkoterminowych projektów o charakterze społecznym. Zapraszamy do aplikowania! 

Założeniem krótkoterminowych projektów o charakterze społecznym jest aktywizowanie w tańczeniu młodych, młodszych i starszych osób oraz pokazywanie społecznych, zdrowotnych i rozwojowych korzyści wynikających z tańczenia.

Projekty zakładają przeprowadzenie pojedynczych 90-minutowych zajęć realizowanych w niedzielne popołudnia w każdym z pięciu ośrodków kultury - Białostockim Ośrodku Kultury Centrum Zamenhofa, Bielskim Domu Kultury (Bielsk Podlaski), Ełckim Centrum Kultury, Domu Kultury w Łapach oraz Miejskim Domu Kultury - Domu Środowisk Twórczych (Łomża). Każdy z projektów pojawi się w każdym z ośrodków.

 

Celem konkursu jest wybór dwóch koncepcji zajęć tanecznych o charakterze społecznym, w ramach projektów: 

  • Rodzinne zabawy z tańcem - celem projektu jest działanie międzypokoleniowe. Projekt obejmuje jednorazowe, 90-minutowe spotkanie z tańcem dla całych rodzin. Projekt ma stanowić ciekawą formę na spędzenie wolnego czasu w gronie rodzinnym i zachęcać społeczność lokalną do aktywności ruchowej poprzez zaproponowaną przez pedagoga formułę spotkania np. warsztat taneczny, potańcówka. Działanie będzie realizowane w niedzielne popołudnie w siedzibie Operatora oraz w 4 ośrodkach partnerskich. Nabór do projektu odbywać się będzie na zasadzie kolejności zgłoszeń.
  • Bardzo męskie tańce - celem projektu jest zainteresowanie tańcem chłopców w wieku 8-12 lat poprzez popularyzację jednej z dwóch form tanecznych - tańca współczesnego lub breakdance - w tej grupie odbiorców. Spotkanie będzie zawierało lekcję floorwork lub podstaw b-boyingu oraz krótki wykład i rozmowę z uczestnikami na temat charakterystycznych cech tych form. Pedagodzy zachęcą uczestników do podjęcia regularnej nauki tańca, wskazując wynikające z niej korzyści. Nabór do projektu odbywać się będzie w formule open call na zasadzie kolejności zgłoszeń.

 

Terminy: 

26.09-30.11.2023 r. - realizacja projektów

Dokładne terminy realizacji zajęć zostaną ustalone z Laureatami po ogłoszeniu wyników konkursu w konsultacji z ośrodkami goszczącymi Projekty.

 

Zgłoszenia do konkursu dokonuje się za pomocą formularza internetowego w terminie do 12.09.2023 r. (nabór przedłużony),  do godz. 23:59 (liczy się data i godzina wpływu aplikacji).

Ogłoszenie wyników nastąpi dnia 19.09.2023 r.

 

RODZINNE ZABAWY Z TAŃCEM - FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

BARDZO MĘSKIE TAŃCE - FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

REGULAMIN

ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1 - Opisy poszczególnych krótkoterminowych projektów o charakterze społecznym.docx

Załącznik nr 2 - Formularz zgłoszeniowy do wglądu - Rodzinne zabawy z tańcem (Prowadzenie)

Zadanie finansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Przestrzenie Sztuki, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca oraz Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego

Nazwa zadania: Przestrzenie Sztuki Białystok
Dofinansowanie: 600.000 zł
Całkowita wartość: 720.000 zł

has been added to the cart. View Cart
Skip to content