KONKURS OTWARTY NA REZYDENCJE CHOREOGRAFICZNE

Zapraszamy do udziału w konkursie otwartym (open call) na rezydencje choreograficzne w Olecku i Węgorzewie.

Informacje o projekcie

 • Założeniem projektu „Rezydencje choreograficzne” jest stworzenie warunków niezależnym choreografom i artystom tańca do rozwoju własnej praktyki choreograficznej. Zakładanymi celami rezydencji są:
  • wypracowanie lub udoskonalenie autorskich metod pracy: narzędzi twórczych, metod prowadzenia tancerza lub komunikacji z nim,
  • doskonalenie w pracy z nowymi środkami wyrazu (nowymi mediami, kostiumem, rekwizytem),
  • pogłębienie współpracy z innym artystą (tancerzem, kostiumografem, dramaturgiem, reżyserem światła, innym choreografem itp.), także z osobami spoza środowiska tanecznego, osobami niebędącymi profesjonalistami lub reprezentującymi społeczność lokalną,
  • inny cel wskazany przez choreografa.
 • W ramach Projektu zostaną wybrane 2 pary rezydentów, z których każda odbędzie 6-dniową rezydencję w jednej z następujących przestrzeni:
  • Regionalnym Ośrodku Kultury w Olecku „Mazury Garbate”,
  • Węgorzewskim Centrum Kultury w Węgorzewie.
 • Rezydencja nie musi zakończyć się pokazem spektaklu ani pokazem work in progress. Musi zawierać wskazaną przez choreografa formę spotkania z lokalną społecznością w terminie i czasie ustalonym z instytucją goszczącą.
 • Konkurs adresowany jest do pełnoletnich niezależnych twórców (nieposiadających zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w charakterze artysty-wykonawcy, twórcy lub realizatora artystycznego w instytucjach kultury i sztuki), będących polskimi rezydentami podatkowymi.
 • Wymagania dla zgłaszanych projektów:
  1. do konkursu może być zgłoszona autorska koncepcja zakładająca pracę badawczą w obszarze szeroko rozumianego tańca i choreografii, która zmierza do wypracowania przez rezydentów innowacyjnych metod lub narzędzi twórczych, wzbogacając i rozwijając w ten sposób ich warsztat choreograficzny.
  2. rezydencja zakłada zaangażowanie w każdym z projektów 2 osób, w tym co najmniej jednego choreografa. Drugi rezydent nie musi być artystą z dziedziny tańca, lecz jego udział w rezydencji powinien być celowy i uzasadniony w aplikacji.

Harmonogram

 • 29.06.2024 r. - ogłoszenie konkursu na rezydencje choreograficzne,
 • 21.07.2024 r. do godz. 23:59 - termin składania aplikacji (liczy się data i godzina wpływu aplikacji),
 • 30.07.2024 r. - ogłoszenie wyników konkursu,
 • 19-25.08.2024 r. - realizacja I rezydencji- Regionalny Ośrodek Kultury w Olecku „Mazury Garbate”,
 • 10-16.09.2024 r. - realizacja II rezydencji- 16-23.09.2024, Węgorzewskim Centrum Kultury w Węgorzewie

Terminy oraz miejsca realizacji rezydencji nie podlegają negocjacjom.

Zgłoszenia

Zgłoszenia przyjmowane będą wyłącznie za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego poniżej

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Program Przestrzenie Sztuki – Taniec jest finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, realizowany przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca

has been added to the cart. View Cart
Skip to content