Zapraszamy do udziału w konkursie otwartym (open call) na realizację długoterminowego projektu edukacyjnego "Więcej niż tańczące parabole" w Ełku, Łapach, Łomży oraz Ostrowi Mazowieckiej.

Celem konkursu jest wybór czterech Edukatorów, którzy przeprowadzą działania edukacyjne w ramach projektu “Więcej niż Tańczące Parabole” w ramach Programu Przestrzenie Sztuki Taniec 2023 w przestrzeniach Partnerów Projektu w Ełku, Łapach, Łomży oraz Ostrowi Mazowieckiej (jeden Edukator na dane miasto).

Projekt “Więcej niż Tańczące Parabole” jest długoterminowym projektem edukacyjnym realizowanym i rozwijanym w różnorodnych odsłonach i formach współpracy od 2010 roku przez Podlaskie Stowarzyszenie Tańca i Fundację Rozwoju Sztuki Tańca. Jego celem jest wspieranie rozwoju świadomych odbiorców tańca.

W ramach projektu uczniowie szkół średnich w Ełku, Łapach, Łomży oraz Ostrowi Mazowieckiej zostaną zaangażowani do coraz głębszego eksplorowania tańca poprzez udział w spotkaniach z artystami tańca, doświadczaniu tańca oraz uczestniczeniu w wydarzeniach tanecznych.

Partnerami projektu są: Ełckie Centrum Kultury, Dom Kultury w Łapach, Miejski Dom Kultury - Dom Środowisk Twórczych w Łomży, Miejski Dom Kultury w Ostrowi Mazowieckiej oraz wybrane szkoły średnie w ww. miejscowościach.

Do realizacji działań projektowych zaangażowani zostaną edukatorzy (instruktorzy, pedagodzy, choreografowie, tancerze) wyłonieni w otwartym konkursie ofert zgodnie z poniższym regulaminem.

Konkurs adresowany jest do pełnoletnich instruktorów, pedagogów, choreografów, tancerzy posiadających polskie obywatelstwo, chętnych do realizacji działań opisanych w Załączniku nr 1 w ramach Projektu.

 

Terminy projektu

01.09-30.11.2023 r.  - realizacja Projektu w Ełku, Łapach, Łomży i Ostrowi Mazowieckiej (4 Edukatorów wybranych w konkursie)

Dokładne terminy realizacji działań zostaną ustalone z Laureatami po ogłoszeniu wyników konkursu.

 

Zgłoszenia do konkursu dokonuje się za pomocą formularza internetowego w terminie do 16.08.2023 r.  do godz. 23:59 (liczy się data i godzina wpływu aplikacji).

Ogłoszenie wyników nastąpi dnia 22.08.2023

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

REGULAMIN

ZAŁĄCZNIKI

WYNIKI

Protokół z posiedzenia komisji - Więcej niż tańczące parabole 21.08

 

Zadanie finansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Przestrzenie Sztuki, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca oraz Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego

Nazwa zadania: Przestrzenie Sztuki Białystok
Dofinansowanie: 600.000 zł
Całkowita wartość: 720.000 zł

has been added to the cart. View Cart
Skip to content