KONKURS OTWARTY NA REALIZACJĘ ZADAŃ W RAMACH PROJEKTU
„TANIEC! OD SERCA!”

Zapraszamy do udziału w konkursie otwartym (open call) na realizację warsztatów tanecznych zakończonych pokazem, w ramach projektu „Taniec! Od serca!”

Informacje o projekcie

  • Projekt "Taniec! Od serca!" to cykl warsztatów tanecznych realizowanych w środowiskach wykluczonych, które będą przeprowadzone w Ełckim Centrum Kultury.
  • Zgłaszane oferty mogą dotyczyć wszelkiego rodzaju wykluczeń, w tym geograficznych, osób w trudnej sytuacji życiowej oraz osób o szczególnych potrzebach. Warsztaty mogą być realizowane w każdym stylu i formie zaproponowanej przez oferenta.
  • Projekt zakłada realizację warsztatów rozłożonych w czasie (minimalnie 4 tygodnie, 12 godzin), których efektem będzie rozwinięcie umiejętności w zakresie tańca oraz prezentacja - pokaz artystyczny w środowisku lokalnym.
  • Celem konkursu jest wybór jednej oferty.
  • Do konkursu dopuszczone zostaną aplikacje składane przez organizacje pozarządowe lub osoby- pomysłodawców, we współpracy z organizacją pozarządową.

Harmonogram

  • 30.06.2024 r. – ogłoszenie konkursu na realizację zadań w ramach “Taniec! Od serca!”
  • 21.07.2024 r. do godz. 23:59 – termin składania aplikacji (liczy się data i godzina wpływu aplikacji),
  • 29.07.2024 r. – ogłoszenie wyników konkursu,
  • 01.09-29.10.2024 r.  – realizacje Oferty w ramach „Taniec! Od serca!” zgodnie z harmonogramem rozpisanym przez Laureata konkursu w Ełckim Centrum Kultury
  • 30-31.10.2024 r. – realizacja pokazu kończącego Projekt w Ełckim Centrum Kultury

Zgłoszenia

Zgłoszenia przyjmowane będą wyłącznie za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego poniżej

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Program Przestrzenie Sztuki – Taniec jest finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, realizowany przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca

has been added to the cart. View Cart
Skip to content