Zapraszamy do udziału w konkursie otwartym (open call) na premierę spektaklu dedykowanego szerokiemu gronu odbiorców

Celem konkursu jest wyłonienie jednej koncepcji spektaklu dedykowanego szerokiemu gronu odbiorców (spektaklu familijnego), który zostanie następnie wyprodukowany w ramach Programu Przestrzenie Sztuki Taniec 2023.

Do konkursu dopuszczone zostaną aplikacje składane przez niezależnych pełnoletnich twórców i artystów w dziedzinie tańca, będących obywatelami Polski.

Do konkursu powinny być zgłaszane koncepcje spektakli:

  • angażujące od 6 do 7 Artystów-wykonawców, z czego co najmniej połowę składu muszą stanowić tancerze.
  • o czasie trwania nie krótszym niż 40 min, w których dominującą formą ekspresji jest taniec.

 

Terminy projektu

  • 2.10.2023 - dostęp do sali prób w liczbie godzin wskazanej przez Laureata (max 24 próby poza-sceniczne, każda trwająca 4 godziny),
  • 28.11-03.12.2023 - dostęp do Małej Sceny BTL ze sprzętem oświetleniowym i nagłośnieniowym oraz obsługą techniczną do realizacji montażu, prób, w tym próby generalnej i premiery 03.12.2023 r. (max 10 prób scenicznych, każda trwająca 4 godziny + premiera);

Terminy dostępu do sceny BTL oraz premiery spektaklu nie podlegają negocjacjom,

 

UWAGA! AKTUALIZACJA REGULAMINU ORAZ TERMINU NABORU ZGŁOSZEŃ Z DNIA 18.07.2023 R.

Zgłoszenia do konkursu dokonuje twórca spektaklu (choreograf) za pomocą formularza internetowego w terminie do 17.08.2023 r.  do godz. 23:59 (liczy się data i godzina wpływu aplikacji).

Ogłoszenie wyników nastąpi dnia 23.08.2023

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

REGULAMIN

 

ZAŁĄCZNIKI

 

WYNIKI

Zadanie finansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Przestrzenie Sztuki, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca oraz Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego

Nazwa zadania: Przestrzenie Sztuki Białystok
Dofinansowanie: 600.000 zł
Całkowita wartość: 720.000 zł

has been added to the cart. View Cart
Skip to content