KONKURS OTWARTY NA PREMIERĘ SPEKTAKLU

Zapraszamy do udziału w konkursie otwartym (open call) na premierę spektaklu dedykowanego szerokiemu gronu odbiorców

Informacje o projekcie

 • Założeniem Projektu „Premiera spektaklu dedykowanego szerokiemu gronu odbiorców” jest produkcja oraz promocja wysokiej jakości spektaklu, który może zainteresować jak najszersze grono odbiorców (spektakl familijny) z udziałem polskich artystów niezależnych.
 • Spektakl może nawiązywać lub czerpać inspirację z innych dzieł tanecznych, literackich, plastycznych, filmowych i/lub muzycznych. Koncepcja spektaklu może zakładać realizację premiery na tradycyjnej scenie lub w warunkach plenerowych.
 • Spektakl może być realizowany z wykorzystaniem różnych form, technik, stylów tańca.
 • Premiera spektaklu może odbyć się na Małej Scenie Białostockiego Teatru Lalek lub w ustalonej z Operatorem przestrzeni miejskiej w Białymstoku (plener).
 • Celem konkursu jest wyłonienie jednej koncepcji spektaklu dedykowanego szerokiemu gronu odbiorców (spektaklu familijnego), który zostanie następnie wyprodukowany w ramach Programu Przestrzenie Sztuki Taniec Edycja 2024-2025.
 • Projekt zorientowany jest na premierę z udziałem od 6 do 7 artystów-wykonawców, z czego co najmniej połowę składu muszą stanowić tancerze.
 • Projekt dotyczy premier powyżej 40 minut, mogących stanowić całościowe wydarzenie artystyczne.
 • Do konkursu dopuszczone zostaną aplikacje składane przez:
  1. niezależnych pełnoletnich twórców i artystów w dziedzinie tańca (choreografów Projektu) indywidualnie - bez względu na formę prawną prowadzonej działalności, będących polskimi rezydentami podatkowymi,
  2. przez “niezależnych”  należy rozumieć -nieposiadających zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w charakterze artysty-wykonawcy, twórcy lub realizatora artystycznego w instytucjach kultury i sztuki;

Harmonogram

 • 25.06.2024 - ogłoszenie konkursu na premierę spektaklu dedykowanego szerokiemu gronu odbiorców,
 • 16.07.2024 do godz. 23:59 - termin składania aplikacji (liczy się data i godzina wpływu aplikacji),
 • 24.07.2024 - ogłoszenie wyników konkursu,
 • 6.08.2024-31.08.2024 - dostęp do sali prób w liczbie godzin wskazanej przez Laureata
 • 20.08-22.08.2024 (2 próby każdego dnia), 27.08-01.09.2024 (1 próba każdego dnia)- dostęp do Małej Sceny BTL ze sprzętem oświetleniowym i nagłośnieniowym oraz obsługą techniczną do realizacji montażu, prób, w tym próby generalnej i premiery 01.09.2024 (max 10 prób scenicznych, każda trwająca 4 godziny + premiera);
  lub
 • 26.08-01.09.2024- dostęp do wybranej przestrzeni miejskiej (pleneru) ze sprzętem oświetleniowym i nagłośnieniowym oraz obsługą techniczną do realizacji montażu, prób, w tym próby generalnej i premiery 01.09.2024 (max 10 prób scenicznych, każda trwająca 4 godziny + premiera);

Terminy dostępu do sceny BTL lub pleneru oraz premiery spektaklu nie podlegają negocjacjom.

Zgłoszenia

Zgłoszenia przyjmowane będą wyłącznie za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego poniżej

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Program Przestrzenie Sztuki – Taniec jest finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, realizowany przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca

has been added to the cart. View Cart
Skip to content