AKTUALNOŚCI

Open Call na realizację projektu "Taniec! Na zdrowie"

Konkurs otwarty na realizację warsztatów

Open Call na realizację projektu "Warsztaty poloneza"

Konkurs otwarty na pedagoga/ instruktora poloneza

Open Call na realizację projektu "Taniec! Od serca!"

Konkurs otwarty na realizację warsztatów w środowiskach wykluczonych.

Open Call na realizację projektu "Chłopaki z klasą"

Konkurs otwarty na pedagoga w ramach projektu.

Open Call na realizację projektu "Więcej niż tańczące parabole"

Konkurs otwarty na edukatorów w ramach projektu.

Open Call na rezydencje choreograficzne

Konkurs otwarty na "Rezydencje choreograficzne" w Olecku oraz Węgorzewie

Open Call na prezentacje spektali

Konkurs otwarty na „Prezentacje spektakli niezależnych artystów tańca”

Open Call na 2 premiery kameralne

Konkurs otwarty na „Dwie premiery kameralne (krótkometrażowe) ujęte w jednym wieczorze”

Open Call na premierę spektaklu

Konkurs otwarty na premierę spektaklu dedykowanego szerokiemu gronu odbiorców.

Nowa edycja Przestrzeni Sztuki

Białystok ponownie w gronie miast realizujących program Przestrzenie Sztuki Taniec!

O PROGRAMIE 

Przestrzenie Sztuki to program rozwijany przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca pod auspicjami Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Jego głównym celem jest wsparcie niezależnego środowiska artystycznego, poprzez tworzenie warunków do pracy oraz prezentacji artystom i grupom artystycznym niezwiązanym formalnie z dużymi instytucjami. Misją programu Przestrzenie Sztuki Taniec jest zapewnienie infrastruktury - realnej przestrzeni do działań twórczych w zakresie tańca, w tym zwłaszcza w jego lokalnym wymiarze. W ramach Programu prowadzona jest także działalność edukacyjna i animacyjna, angażująca społeczności lokalne oraz aktywizująca tzw. grupy wykluczone.

Program opiera się na potencjale istniejących ośrodków kultury, które mają stać się regionalnymi, interdyscyplinarnymi centrami, tworzącymi ogólnopolską sieć współpracy kulturalnej.

Realizowane w ramach programu działania opierają się na czterech filarach: artystycznym, edukacyjnym, społecznym i prozdrowotnym.

„Przestrzenie Sztuki” tworzą unikatowy system współpracy, to nowa jakość w zarządzaniu kulturą, nowoczesny model kooperacji różnych podmiotów, infrastruktury działalności artystycznej i edukacyjnej.

W 2023 roku lokalnym operatorem programu Przestrzenie Sztuki Taniec jest Fundacja Rozwoju Sztuki Tańca, Białostocki Teatr Lalek oraz Białostocki Ośrodek Kultury. W jego ramach w Białymstoku i regionie odbędzie się szereg działań - projektów, spektakli, spotkań z artystami, warsztatów, rezydencji artystycznych.  Podejmowane będą również różnorodne inicjatywy społeczne – działania animacyjne i edukacyjne, w tym warsztaty dla młodzieży, działania rodzinne, szkolenia dla artystów, konkursy, kino tańca i wiele innych.

Informacje o bieżących działaniach operatora dostępne są na kanałach:

Facebook: Przestrzenie Sztuki Białystok
Instagram: Przestrzenie Sztuki Białystok

 

Program Przestrzenie Sztuki – Taniec jest finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, realizowany przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca

Nazwa zadania: Przestrzenie Sztuki - Taniec 
Dofinansowanie: 950 000 zł
Całkowita wartość: 1 140 000 zł

has been added to the cart. View Cart
Skip to content