Zapraszamy do udziału w konkursie otwartym (open call) na rezydencje choreograficzne w Sejnach oraz Białymstoku

Założeniem Projektu “Rezydencje choreograficzne” jest stworzenie warunków niezależnym choreografom i artystom tańca do rozwoju własnej praktyki choreograficznej. Zakładanymi celami rezydencji są:

  • wypracowanie lub udoskonalenie autorskich metod pracy: narzędzi twórczych, metod prowadzenia tancerza lub komunikacji z nim,
  • doskonalenie w pracy z nowymi środkami wyrazu (nowymi mediami, kostiumem, rekwizytem),
  • pogłębienie współpracy z innym artystą (tancerzem, kostiumografem, dramaturgiem, reżyserem światła, innym choreografem itp.), także z osobami spoza środowiska tanecznego, osobami niebędącymi profesjonalistami lub reprezentującymi społeczność lokalną,
  • inny cel wskazany przez choreografa.

W ramach Projektu zostaną wybrane 3 pary rezydentów, z których każda odbędzie tygodniową rezydencję (7 dni) w jednej z następujących przestrzeni: Białej Synagodze w Sejnach (Ośrodek “Pogranicze - sztuk, kultur, narodów”) oraz w Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Warszawie Filii w Białymstoku.

Rezydencja nie musi zakończyć się pokazem spektaklu ani pokazem work in progress. Zawierać będzie za to wskazaną przez choreografa formę spotkania z lokalną społecznością w terminie i czasie ustalonym z instytucją goszczącą.

Terminy:

  • 03-09.09.2023 r.  - realizacja I rezydencji w Ośrodku Pogranicze, Biała Synagoga w Sejnach,
  • 10-16.09.2023 r. - realizacja II rezydencji w Ośrodku Pogranicze, Biała Synagoga w Sejnach, 
  • 18-24.09.2023 r. - realizacja III rezydencji w Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza Filii w Białymstoku.

Terminy oraz miejsca realizacji rezydencji nie podlegają negocjacjom.

W trakcie trwania każdej rezydencji zostanie zorganizowane również spotkanie rezydentów z lokalną społecznością w terminach uzgodnionych z Laureatami po ogłoszeniu wyników konkursu.

Konkurs adresowany jest do pełnoletnich niezależnych (nieposiadających zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w charakterze artysty-wykonawcy, twórcy lub realizatora artystycznego w instytucjach kultury i sztuki) twórców posiadających polskie obywatelstwo.

Zgłoszenia do konkursu dokonuje się za pomocą formularza internetowego w terminie do 02.08.2023 r.  do godz. 23:59 (liczy się data i godzina wpływu aplikacji).

Ogłoszenie wyników nastąpi dnia 08.08.2023

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

REGULAMIN

 

ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1 Formularz zgłoszeniowy do wglądu - Rezydencje Choreograficzne

Załącznir nr 2 - Rider techniczny Białej Synagogi Pogranicze Sejny

Załącznik nr 3 - Ridery techniczne Sal - AT Białystok-min

 

WYNIKI: 

Protokół z posiedzenia komisji - rezydencje choreograficzne

Zadanie finansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Przestrzenie Sztuki, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca oraz Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego

Nazwa zadania: Przestrzenie Sztuki Białystok
Dofinansowanie: 600.000 zł
Całkowita wartość: 720.000 zł

has been added to the cart. View Cart
Skip to content