Zapraszamy do udziału w konkursie otwartym (open call) na "Trzy premiery kameralne (krótkometrażowe) ujęte w jednym wieczorze (triple bill)"
Celem Projektu “Trzy premiery kameralne (krótkometrażowe) ujęte w jednym wieczorze (triple bill)” jest rozszerzenie możliwości pracy i współpracy tancerzom różnych dziedzin i stylów, tworzeniu nowych kolektywów lub pogłębianiu już rozpoczętej współpracy.

W drodze konkursu wyłonione zostaną trzy koncepcje kameralnych (krótkometrażowych) spektakli, które zostaną następnie wyprodukowane w ramach Programu Przestrzenie Sztuki Taniec 2023.

Projekt zorientowany jest na premiery z udziałem do 5 artystów- wykonawców. Premiery odbędą się w Białostockim Ośrodku Kultury.

Do konkursu mogą  być zgłaszane koncepcje spektakli angażujące maksymalnie 5 wykonawców scenicznych, trwający od 10 do 20 minut, w których dominującą formą ekspresji jest taniec

 

UWAGA! AKTUALIZACJA REGULAMINU ORAZ TERMINÓW Z DNIA 18.07.2023.

Terminy:

  • 01.09 - 01.10.2023 r.  - przeprowadzenie audycji do spektakli (opcjonalnie), rozpoczęcie prób tanecznych w przestrzeniach Fundacji Rozwoju Sztuki Tańca do trzech spektakli niezależnie od siebie, zgodnie z harmonogramem ustalonym z choreografami 
  • 2-3.10.2023 r. - próby na scenie Forum BOK
  • 04.10.2023 r. - premiera 3 kameralnych form na scenie Forum BOK;

Terminy dostępu do sceny BOK oraz premiery spektaklu nie podlegają negocjacjom.

Zgłoszenia do konkursu dokonuje twórca spektaklu (choreograf), bądź osoba odpowiedzialna za organizację pracy danego zespołu (Lider) za pomocą formularza internetowego w terminie do 17.08.2023 r.  do godz. 23:59 (liczy się data i godzina wpływu aplikacji).

Ogłoszenie wyników nastąpi dnia 23.08.2023

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

REGULAMIN 

ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1 - Formularz zgłoszeniowy do wglądu - 3 Premiery kameralne

Załącznik nr 2 - Rider techniczny BOK Scena Forum (Triple bill)

Załącznik nr 3 - Rzut poziomy BOK Scena Forum

 

WYNIKI

Protokół z posiedzenia komisji - Trzy premiery kameralne ujęte w jednym wieczorze.docx

Zadanie finansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Przestrzenie Sztuki, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca oraz Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego

Nazwa zadania: Przestrzenie Sztuki Białystok
Dofinansowanie: 600.000 zł
Całkowita wartość: 720.000 zł

has been added to the cart. View Cart
Skip to content