Fot. Dagmara Przeradzka

Zapraszamy do udziału w warsztacie "Koordynacja i świadomość ciała" z Wojciechem Furmanem

UCZONY FIZOL - warsztat praktyczno-teoretyczny 

Spojrzymy na taniec współczesny przez soczewkę tzw. „Constraints-Led Approach” - podejścia, które polega na stosowaniu celowych ograniczeń nakładanych na działanie, tak aby stymulować samoorganizację w ruchu i dzięki temu zdobywać konkretne umiejętności.

Wyłaniające się z tego podejście mówi o tym, że kompleksowy system, taki jak człowiek, ma zdolność do znajdowania uporządkowanych rozwiązań (koordynacji, strategii ruchowych) bez konieczności ścisłej, świadomej kontroli, czy planu.

Integralną częścią warsztatu jest praca w oparciu o mniej lub bardziej konwencjonalne narzędzia przygotowania motorycznego adekwatne do specjalnych wymogów tańca oraz w oparciu o model EBP (Evidence Based Practice), czyli praktyki informowanej dowodami

ZAKRES TEMATYCZNY:

 • koordynacja jako wypadkowa samoorganizacji
 • świadomość ciała - od ogółu do szczegółu
 • trening siły w tańcu
 • pryncypia efektywnego treningu
 • teoria uczenia się ruchu - wybrane zagadnienia
 • jak trudne powinny być wyzwania treningowe?
 • budowanie logicznego planu treningowego:
  • konsekwencja i różnorodność
  • indywidualne progresje i regresje w pracy z grupą
 • Redukcjonistyczne myślenie o kontuzjach
  • jaki ruch jest niebezpieczny?

PROWADZĄCY:

 • Wojciech Furman - choreograf, tancerz, aktor teatru fizycznego, nauczyciel i popularyzator nauki o ruchu. Jego doświadczenie z młodych lat zakorzenione w tańcu towarzyskim tworzy hybrydę z późniejszą edukacją w tańcu współczesnym, w szczególności w zakresie fizycznych technik tańca i teatru. Szuka balansu i połączenia pomiędzy ekspansywną, ekstremalną fizycznością, a specyficznymi jakościami, smakami i teksturami ruchu, ponieważ taniec współczesny i floorwork to nie tylko miękkość, przepływ i flow. Jest zafascynowany budowaniem postaci i jej wypowiedzi scenicznej po przez głęboką eksplorację specyfiki ruchu. Ważne elementy jego pracy to nieustający research w zakresie floorworku, praktyka Fighting Monkey, partnering, podejście „Constrainst-Led Approach”, (które stymuluje zdolności samoorganizacyjne w ruchu), a także warstwa motoryczna tańca w oparciu o model Evidence Based Practice, czyli praktykę informowaną dowodami naukowymi. Prowadził warsztaty na Festiwalu „Na Bosaka” (Połczyn Zdrój), na Uniwersytecie w Kolonii, na Krakowskim Festiwalu Tańca oraz w ramach autorskiego programu „UCZONY FIZOL”. Współtworzył takie projekty jak: * Tyran, chor. J. Lewandowski, Wrocławski Teatr Pantomimy |  Creature, chor. Ben J. Riepe, Instytut Goethego |  Rozkosz, chor. J. Lewandowski, Teatr Rozbark |  Dynamit - Luna, chor. H. Ganjalyan | SIKSIKA, chor. Anna Krysiak | Trans_ miss(i)on, chor. Olszowska, Feher | Frankenstein, chor. T Ciesielski, Teatr Nowszy | Nie ma dzieci, są ludzie”, chor. W. Furman | Mój Ogon i Ja, chor. Kolektyw Holobiont |  Connected / Disconnected, chor. kolektywna.

DLA KOGO:

Do udziału w warsztacie uprawniona jest osoba, która:

 • ukończyła 18 lat
 • jest zawodowo związana z tańcem lub studiuje na uczelni artystycznej na kierunkach związanych z tańcem
 • została zakwalifikowana przez Organizatora do udziału w Warsztatach na podstawie przesłanego formularza zgłoszeniowego.

 

WARUNKI:

 • TERMIN: 13.08 - godz. 09:00 - 15:00
 • MIEJSCE: ul. Zwycięstwa 8/1 lok.10,  Białystok
 • KOSZT UDZIAŁU: 50 zł (udział w 6 godzinnym warsztacie)

Opłata dokonywana jest na konto Organizatora w terminie do dwóch dni roboczych po otrzymaniu potwierdzenia zakwalifikowania się na Warsztaty. Dane do przelewu dostępne są w zakładce KONTAKT.

Zgłoszenia do projektu dokonuje się za pomocą formularza internetowego dostępnego poniżej. 

 Organizator decyduje o zakwalifikowaniu Uczestnika na Warsztaty. Osoby zakwalifikowane otrzymają potwierdzenie uczestnictwa drogą mailową. Prosimy o sprawdzanie SPAMU - bywa, że tam właśnie trafiają nasze powiadomienia. 

Zgłoszenie do udziału w Warsztacie równoznaczne jest z akceptacją Regulaminu.

Fot. Michał Strugarek | Fot. Natalia Kabanow | Fot. Anna Zgleniecka

Zadanie finansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Przestrzenie Sztuki, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca oraz Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego

Nazwa zadania: Przestrzenie Sztuki Białystok
Dofinansowanie: 600.000 zł
Całkowita wartość: 720.000 zł

has been added to the cart. View Cart
Skip to content