Magiczny Język. Warsztaty

balerina poziom_small

Magiczny Język. Pierwsze kroki do sztuki tańca

Wieloetapowy, innowacyjny program edukacji w zakresie sztuki tańca dla dzieci w Białymstoku i okolicach. Obejmuje  pokazy, lekcje tańca, warsztaty  i spektakl taneczny. Program wspiera rozwój kulturalny i artystyczny dzieci i nauczycieli regionu.

Do udziału w projekcie zaproszonych zostanie 17 szkół podstawowych z powiatu białostockiego. Wszystkie działania dedykowane są dzieciom z klas 1-3. Wszystkie działania poza ostatnim - tj. prezentacją spektaklu tanecznego, realizowane są na terenie szkoły a udział w nich jest bezpłatny.

Projekt łączy w sobie edukację teoretyczną i praktyczną z zakresu sztuki tańca i muzyki klasycznej, rozwijając zarówno umiejętności ruchowe, jak i emocjonalne uczestników.

Działania w ramach projektu

W ramach projektu realizowane będą 4 działania z zakresu edukacji kulturalnej, przy udziale pedagogów tańca oraz uczniów i absolwentów Niepublicznej Szkoły Sztuki Tańca w Białymstoku.

 • Działanie 1, "Magiczny język tańca", obejmie prezentację etiud tanecznych opartych na bajkach, baletach i podaniach ludowych dla uczniów klas 1-3 w 17 szkołachpodstawowych z powiatu białostockiego. Zaplanowanych jest 17 pokazów, z co najmniej 3 różnymi etiudami na spotkanie, wraz z rozmowami moderowanymi przez pedagogów tańca. W każdej szkole zorganizujemy 1 pokaz dla około 100 uczniów danej szkoły.

Jak komunikować się poprzez ruch?

Co można wyrazić tańcem?

 • W ramach działania 2, "Jak porozumiewamy się poprzez taniec?", odbędą się jednorazowe pokazowe lekcje tańca dla dzieci z klas 1-3, zawierające podstawy baletu klasycznego oraz elementy polskich i tańców narodowych. Lekcje będą prowadzone w partnerskich szkołach przez doświadczonych i uznanych pedagogów tańca przy udziale tancerzy z Niepublicznej Szkoły Sztuki Tańca w Białymstoku.

Jak wyglądają podstawowe kroki baletu klasycznego?
Kim jest baletnica?
Czym są baletki (puenty)?
Jakie są najbardziej znane balety na świecie?
Jak wygląda nauka w szkole baletowej?

 • Działanie 3, "Zatańczmy", to cykl bezpłatnych, pogłębionych zajęć tanecznych, obejmujący  6 lekcji tańca klasycznego, improwizacji oraz polskich tańców narodowych realizowanych w szkołach. Zajęcia prowadzone w kameralnych grupach, wśród uczniów którzy zgłosili chęć udziału w nich i  zakończone będą publicznym pokazem nabytych umiejętności.

Dzieci nauczą się interpretowania emocji poprzez ruch, poruszania się w układach tanecznych tworzące krótkie choreografie, zwiększą świadomość i mobilność ciała, zwiększą poczucie wartości i samooceny, zwiększą swoje kompetencje społeczne poprzez współdziałanie w grupie.

 • Wreszcie, działanie 4, "Czas na spektakl!", prezentuje edukacyjny spektakl "Niebieska zasłona" w choreografii Karoliny Garbacik i reżyserii Pawła Chomczyka, oparty na opowieści dla dzieci Virginii Woolf. Spektakl wspiera rozwijanie wyobraźni i abstrakcyjnego myślenia,  wykorzystuje muzykę na żywo i multimedia. Spektakl zostanie zaprezentowany w siedzibie Fundacji Rozwoju Sztuki Tańca. Wszystkie pokazy zakończą się spotkaniem edukacyjnym dla dzieci i nauczycieli wraz z twórcami spektaklu i pedagogami. Udział w spektaklu to jedyne płatne wydarzenie projektu. Koszt biletu to 10 zł.

 „Niebieska zasłona” to krótka, urzekająca pięknem opowieść, w której sen i podświadomość wyczarowują magiczny świat pełen ruchu i barw. To prosta historia niezwykłej krainy pełnej egzotycznych dzikich zwierząt, która budzi się do życia w momencie, kiedy stara niania szyjąc niebieską zasłonę udekorowaną zwierzątkami – zasypia z igłą i naparstkiem w ręku.

Działanie 1

Spotkania i pokazy etiud w szkołach.

Maj/ Czerwiec

Działanie 1

Spotkania i pokazy etiud w szkołach.

Maj/ Czerwiec

Działanie 2

Lekcje pokazowe w szkołach

Wrzesień

Działanie 2

Lekcje pokazowe w szkołach

Wrzesień

Działanie 3

Warsztaty taneczne

Wrzesień/ Październik

Działanie 3

Warsztaty taneczne

Wrzesień/ Październik

Działanie 3

Prezentacja spektaklu “Niebieska zasłona”

Październik/ Listopad/ Grudzień

Działanie 3

Prezentacja spektaklu “Niebieska zasłona”

Październik/ Listopad/ Grudzień

Różne potrzeby, jeden projekt

Nasze działania dedykujemy dzieciom z klas 1-3 szkół podstawowych. Są one dostępne również dla dzieci ze specjalnymi potrzebami. Wszystkie pokazy etiud w 17 szkołach oraz lekcje pokazowe będą dostępne dla dzieci z niepełnosprawnością ruchową

W przypadku zgłoszonej przez szkołę potrzeby zapewnimy:

 • dla dzieci niesłyszących i niedosłyszących tłumaczenie na Polski Język Migowy przez tłumacza PJM.
 • dla dzieci z wrażliwością słuchową, zapewnimy słuchawki tłumiące dźwięk na każdym etapie projektu.
 • dla dzieci niewidzących i niedowidzących zrealizujemy jeden pokaz spektaklu "Niebieska zasłona" z audiodeskrypcją, przygotowaną i zrealizowaną za pomocą specjalnych zestawów słuchawkowych.

 

Korzyści z udziału w projekcie

 • Projekt rozwija umiejętności ruchowe, rytmiczne i emocjonalne dzieci poprzez angażujące zajęcia taneczne.
 • Wspiera realizację podstawy programowej z muzyki i wychowania fizycznego.
 • Realizuje statutowe zadania szkół związane z edukacją wczesnoszkolną i kulturalną.
 • Promuje zrozumienie różnorodności kulturowej poprzez poznanie kultur narodowych i innych.
 • Zwiększa dostęp do kultury i sztuki dla dzieci z regionów wiejskich.
 • Wspiera rozwój kompetencji społecznych, emocjonalnych i twórczych uczestników projektu.
 • Poprawia samoocenę i samoakceptację dzieci poprzez kontakt ze sztuką taneczną.
 • Przełamuje bariery komunikacyjne i fizyczne wśród uczestników.
 • Współpraca szkół z instytucjami edukacyjnymi wzbogaca życie kulturalne społeczności lokalnej.

Zadanie dofinansowane ze środków Narodowego Centrum Kultury

has been added to the cart. View Cart
Skip to content